Bilgi Yönetimi | Afyon Kocatepe Üniversitesi

Akademik Birimler

3 Enstitü
13 Fakülte
5 YO
14 MYO
32 UAM
25 LAB

Güncellenme Tarihi:21.10.2021

2021 Yılı Fiziki Alan

Akademik Personel Ünvanlara Göre Dağılım


Güncellenme Tarihi:21.10.2021

İdari Personel Dağılım


Güncellenme Tarihi:21.10.2021

Öğrenci Sayıları

Yıllara Göre Öğrenci Sayısı Dağılımı

2021 Yılı Öğrenci Sayıları

Doktora Öğrenci Sayısı 479
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 286
Lisans Öğrenci Sayısı 18.911
Önlisans Öğrenci Sayısı 0
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 0
Sertifika Programları Öğrenci Sayısı 207

2021 Yılı Yayın Sayıları

Makale Sayısı 531
Toplam Makale Sayısı 13042
Bildiri Sayısı 32
Toplam Bildiri Sayısı 13718
Ders, Araştırma, Ansiklopedi ve Diğer Kitap Sayısı 22
Toplam Diğer Yayın Sayısı 1726
Güncellenme Tarihi:21.10.2021

2021 Yılı Projeleri

ÜNİVERSİTE İÇİ KAYNAK KULLANIMI Devam Eden Proje Sayısı 363
Yapılan Harcamalar(Milyon/TL) 474296.00
ÜNİVERSİTE DIŞI KAYNAK KULLANIMI Devam Eden Proje Sayısı 10
Yapılan Harcamalar(Milyon/TL) 135349.00

%28.54

ÜNİVERSİTE DIŞI KAYNAK KULLANIM ORANI
Güncellenme Tarihi:08.06.2021

2021 Yılı Merkez Kütüphane Kaynak Bilgileri

Basılı Yayın Sayısı
164.503
Elektronik Yayın Sayısı
9.448.528
Süreli Yayın Sayısı
1.174
Veri Tabanı Sayısı
32
Aktif Üye Sayısı
12.297
Yıllık Gelen Kullanıcı Sayısı
72.000
Yıllık Ödünç İşlemi Sayısı
18.512

Güncellenme Tarihi:02.03.2021

Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri

47

Öğrenci Topluluğu

30

Öğrenci Kulübü

510

Etkinlik Sayısı  

2052

Toplam Üye Sayısı

Güncellenme Tarihi:21.10.2021

Sürekli Eğitim Merkezi

Eğitim Sayısı
19
Katılımcı Sayısı
504
Eğitmen Sayısı
45
Verilen Ders Sayısı
212
Ders Saati Sayısı
1.399
Sertifika Sayısı
1.123

Güncellenme Tarihi:21.10.2021