Bilgi Yönetimi | Afyon Kocatepe Üniversitesi

Akademik Birimler

5 Enstitü
13 Fakülte
5 YO
14 MYO
38 UAM
25 LAB

Güncellenme Tarihi:02.04.2020

2020 Yılı Fiziki Alan

Akademik Personel Ünvanlara Göre Dağılım


Güncellenme Tarihi:02.04.2020

İdari Personel Dağılım


Güncellenme Tarihi:02.04.2020

Öğrenci Sayıları

Yıllara Göre Öğrenci Sayısı Dağılımı

2020 Yılı Öğrenci Sayıları

Doktora Öğrenci Sayısı 416
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2.014
Lisans Öğrenci Sayısı 22.538
Önlisans Öğrenci Sayısı 10.665
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 672
Sertifika Programları Öğrenci Sayısı 998

2020 Yılı Yayın Sayıları

Makale Sayısı 115
Toplam Makale Sayısı 12106
Bildiri Sayısı 4
Toplam Bildiri Sayısı 12519
Ders, Araştırma, Ansikolpedi ve Diğer Kitap Sayısı 16
Toplam Diğer Yayın Sayısı 1572
Güncellenme Tarihi:02.04.2020

2020 Yılı Projeleri

ÜNİVERSİTE İÇİ KAYNAK KULLANIMI Devam Eden Proje Sayısı 690
Yapılan Harcamalar(Milyon/TL) 2.00
ÜNİVERSİTE DIŞI KAYNAK KULLANIMI Devam Eden Proje Sayısı 5
Yapılan Harcamalar(Milyon/TL) 1.00

%50

ÜNİVERSİTE DIŞI KAYNAK KULLANIM ORANI
Güncellenme Tarihi:09.01.2020

2020 Yılı Merkez Kütüphane Kaynak Bilgileri

Basılı Yayın Sayısı
159.739
Elektronik Yayın Sayısı
9.419.789
Süreli Yayın Sayısı
1.166
Veri Tabanı Sayısı
32
Aktif Üye Sayısı
23.197
Yıllık Gelen Kullanıcı Sayısı
438.063
Yıllık Ödünç İşlemi Sayısı
54.924

Güncellenme Tarihi:14.01.2020

Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri

47

Öğrenci Topluluğu

29

Öğrenci Kulübü

357

Etkinlik Sayısı  

1934

Toplam Üye Sayısı

Güncellenme Tarihi:02.04.2020

Sürekli Eğitim Merkezi

Eğitim Sayısı
38
Katılımcı Sayısı
1.123
Eğitmen Sayısı
45
Verilen Ders Sayısı
212
Ders Saati Sayısı
1.399
Sertifika Sayısı
1.123

Güncellenme Tarihi:13.01.2020