Bilgi Yönetimi | Afyon Kocatepe Üniversitesi

Akademik Birimler

3 Enstitü
11 Fakülte
5 YO
14 MYO
34 UAM
136 LAB

Güncellenme Tarihi:29.11.2020

2020 Yılı Fiziki Alan

Akademik Personel Ünvanlara Göre Dağılım


Güncellenme Tarihi:29.11.2020

İdari Personel Dağılım


Güncellenme Tarihi:29.11.2020

Öğrenci Sayıları

Yıllara Göre Öğrenci Sayısı Dağılımı

2020 Yılı Öğrenci Sayıları

Doktora Öğrenci Sayısı 398
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 1.795
Lisans Öğrenci Sayısı 21.155
Önlisans Öğrenci Sayısı 11.871
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 722
Sertifika Programları Öğrenci Sayısı 994

2020 Yılı Yayın Sayıları

Makale Sayısı 992
Toplam Makale Sayısı 23815
Bildiri Sayısı 77
Toplam Bildiri Sayısı 13076
Ders, Araştırma, Ansiklopedi ve Diğer Kitap Sayısı 85
Toplam Diğer Yayın Sayısı 1678
Güncellenme Tarihi:29.11.2020

2020 Yılı Projeleri

ÜNİVERSİTE İÇİ KAYNAK KULLANIMI Devam Eden Proje Sayısı 690
Yapılan Harcamalar(Milyon/TL) 2.00
ÜNİVERSİTE DIŞI KAYNAK KULLANIMI Devam Eden Proje Sayısı 5
Yapılan Harcamalar(Milyon/TL) 1.00

%50

ÜNİVERSİTE DIŞI KAYNAK KULLANIM ORANI
Güncellenme Tarihi:09.01.2020

2020 Yılı Merkez Kütüphane Kaynak Bilgileri

Basılı Yayın Sayısı
159.739
Elektronik Yayın Sayısı
9.419.789
Süreli Yayın Sayısı
1.166
Veri Tabanı Sayısı
32
Aktif Üye Sayısı
23.197
Yıllık Gelen Kullanıcı Sayısı
438.063
Yıllık Ödünç İşlemi Sayısı
54.924

Güncellenme Tarihi:14.01.2020

Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri

47

Öğrenci Topluluğu

29

Öğrenci Kulübü

403

Etkinlik Sayısı  

1946

Toplam Üye Sayısı

Güncellenme Tarihi:29.11.2020

Sürekli Eğitim Merkezi

Eğitim Sayısı
38
Katılımcı Sayısı
1.123
Eğitmen Sayısı
45
Verilen Ders Sayısı
212
Ders Saati Sayısı
1.399
Sertifika Sayısı
1.123

Güncellenme Tarihi:13.01.2020