Bilgi Yönetimi | Afyon Kocatepe Üniversitesi

Akademik Birimler

3 Enstitü
13 Fakülte
5 YO
14 MYO
32 UAM
25 LAB

Güncellenme Tarihi:30.07.2021

2021 Yılı Fiziki Alan

Akademik Personel Ünvanlara Göre Dağılım


Güncellenme Tarihi:30.07.2021

İdari Personel Dağılım


Güncellenme Tarihi:30.07.2021

Öğrenci Sayıları

Yıllara Göre Öğrenci Sayısı Dağılımı

2021 Yılı Öğrenci Sayıları

Doktora Öğrenci Sayısı 453
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2.310
Lisans Öğrenci Sayısı 20.090
Önlisans Öğrenci Sayısı 9.765
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 1.041
Sertifika Programları Öğrenci Sayısı 375

2021 Yılı Yayın Sayıları

Makale Sayısı 410
Toplam Makale Sayısı 12936
Bildiri Sayısı 17
Toplam Bildiri Sayısı 13757
Ders, Araştırma, Ansiklopedi ve Diğer Kitap Sayısı 12
Toplam Diğer Yayın Sayısı 1734
Güncellenme Tarihi:30.07.2021

2021 Yılı Projeleri

ÜNİVERSİTE İÇİ KAYNAK KULLANIMI Devam Eden Proje Sayısı 363
Yapılan Harcamalar(Milyon/TL) 474296.00
ÜNİVERSİTE DIŞI KAYNAK KULLANIMI Devam Eden Proje Sayısı 10
Yapılan Harcamalar(Milyon/TL) 135349.00

%28.54

ÜNİVERSİTE DIŞI KAYNAK KULLANIM ORANI
Güncellenme Tarihi:08.06.2021

2021 Yılı Merkez Kütüphane Kaynak Bilgileri

Basılı Yayın Sayısı
164.503
Elektronik Yayın Sayısı
9.448.528
Süreli Yayın Sayısı
1.174
Veri Tabanı Sayısı
32
Aktif Üye Sayısı
12.297
Yıllık Gelen Kullanıcı Sayısı
72.000
Yıllık Ödünç İşlemi Sayısı
18.512

Güncellenme Tarihi:02.03.2021

Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri

47

Öğrenci Topluluğu

30

Öğrenci Kulübü

493

Etkinlik Sayısı  

1954

Toplam Üye Sayısı

Güncellenme Tarihi:30.07.2021

Sürekli Eğitim Merkezi

Eğitim Sayısı
11
Katılımcı Sayısı
387
Eğitmen Sayısı
45
Verilen Ders Sayısı
212
Ders Saati Sayısı
1.399
Sertifika Sayısı
1.123

Güncellenme Tarihi:30.07.2021